Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

………..……………………………………….

(imię i nazwisko)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

Adres placówki: ul. Mikołaja Kopernika 71, 44-300 Wodzisław Śląski

Tel.: 32/455-23-00

e-mail: szkola@zpswr.wodzislaw.pl; soswwodzislaw@poczta.onet.pl

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie
z art. 21 ust. 1 RODO. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: telefonicznie, mailowo lub osobiście
w placówce.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania procedury konkursowej, a od ogłoszenia wyniku naboru przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami własnoręcznym podpisem:

 

 

 

 

 ……………………………………………………………………

(data i podpis)

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Turoń , w dniu:  30‑09‑2019 14:35:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Run , w dniu:  30‑09‑2019 14:35:03
Data ostatniej aktualizacji:
30‑09‑2019 14:36:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive