Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Strona główna Leszek Ignatowicz 18415
Zamówienia publiczne Danuta Jordan 16243
Informacje ogólne Dominika Grychnik 11074
Informacja o wolnych stanowiskach Andrzej Run 11045
Regulaminy Dominika Grychnik 9387
Struktura organizacyjna Dominika Grychnik 8450
Program wychowawczo-profilaktyczny ZPSWR Dominika Grychnik 2636
Statuty Dominika Grychnik 1450
Informacja dla słabosłyszących Administrator 456
Polityka prywatności Administrator 382
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2021 roku. Andrzej Run 135
Sprawozdania finansowe Dominika Natalia Grychnik 50
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Andrzej Run 44
Majątek Dominika Natalia Grychnik 41
Budżet Andrzej Run 35